Fiber till alla!

Regeringen presenterar en bredbandsstrategi som innebär att 90% av Sveriges befolkning ska ha tillgång till bredband senast 2020, vilket är ett väldigt aggressivt och tilltalade mål

Bredbandsstrategi för Sverige

Byanätsforum

Byanätsforum stöttar de sammanslutningar på landsbygden som ideellt bygger egna bredbandsnät.  Alla byanät i Sverige är välkomna som medlemmar. Anmäl ditt intresse att delta!

Över 1 000 byalag och aktivitetsgrupper har idag tagit initiativ till att bygga lokala bredbandsnät. Tillsammans har de anlagt bredbandsinfrastruktur till cirka 150 000 hushåll och företag.

Byanätsforums mål är att förenkla för byanäten, möjliggöra kontakter och samarbeten, samt synliggöra utmaningar för bredbandsutbyggnad på landsbygden.

Idag har deltagare i Byanätsforum tillgång till:

  • Information om utbyggnaden av bredbandsnät på landsbygden.*
  • Ett forum för diskussion
  • Kontaktuppgifter till lokala, regionala och nationella aktörer som arbetar med bredbandsutbyggnad på landsbygden
  • Ett nyhetsbrev om bredbandsutbyggnad på landsbygden.